GSN mic

GSN - LO zaoczneLiceum ogólnokształcące, zaoczne, dla dorosłych

na podbudowie gimnazjum lub szkoły zawodowej

 

trzyletnie (sześć semestrów) dla absolwentów gimnazjum (szkoły podstawowej) 

lub

dwuletnie dla absolwentów szkoły zawodowej (słuchacz rozpoczyna naukę od razu od klasy drugiej)   

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym (matematyka i geografia), zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz ramowym planem nauczania dla tego typu szkoły obowiązującym od roku 2012. Zajęcia odbywają sie w formie tzw. zjazdów (piątek i sobota), miej wiecej co dwa tygodnie. Umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.

<<< DOKUMENTY>>>