E - dziennik GSN


Uwaga klasy pierwsze (IA i IB)

tu dziennik: https://dziennik.gsn.com.pl

Jeśli chcecie korzystać z dziennika elektronicznego:

1. Instrukcja do wersji przeglądarkowej - http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/uonetplus/uonetplus_Logowanie-ucz-rodz.pdf

2. Instrukcja do apki na urządzeniu mobilnym - https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/jakrozpoczacpracezdzienniczkiemplus.pdf

Zakładacie konto adresem mailowym w domenie @gsn.com.pl np. j.kowalski@gsn.com.pl, uprzednio aktywując G Suite!

Rodzic/Rodzice/Prawny opiekun również może aktywować dostęp do dziennika (linki do instrukcji powyżej). Niezbędny w tym wypadku adres mail należy przekazać alternatywnie:

1. SMS na numer 796 791 020 o treści: imię i nazwisko rodzica/opiekuna, imię i nazwisko ucznia, adres mail - z telefonu (numeru) zapisanego w podaniu o przyjęcie ucznia do szkoły na pozycji nr telefonu rodzica/prawnego opiekuna.

2. Podczas wizyty w Sekretariacie Szkoły